Những điều cần biết về SAP ERP

SAP là nhà cung cấp giải pháp và dịch vụ[service] ERP (Enterprise Resource and Planning). Trong bài này, chúng ta sẽ cố gắng tìm hiểu thêm về ERP và nơi nó cần được sử dụng.

1.ERP là gì?

Lập kế hoạch nguồn lực doanh nghiệp (ERP) là một phần mềm được xây dựng cho các tổ chức thuộc các ngành công nghiệp khác nhau, bất kể quy mô và thế mạnh của họ.

erp-la-gi

Gói phần mềm sap erp được thiết kế để hỗ trợ và tích hợp hầu hết các lĩnh vực chức năng của quy trình kinh doanh như mua sắm hàng hoá và dịch vụ, bán và phân phối, tài chính, kế toán, nguồn nhân lực, sản xuất, lập kế hoạch sản xuất, hậu cần và quản lý kho.

2.Tích hợp quy trình kinh doanh

Mỗi doanh nghiệp, bất kể ngành họ thuộc về, yêu cầu hệ thống được kết nối với luồng thông tin hiệu quả từ quy trình kinh doanh này sang quy trình kinh doanh khác. Tích hợp quy trình nghiệp vụ (BPI) đóng một vai trò quan trọng trong việc vượt qua các thách thức kết hợp cho phép các tổ chức kết nối các hệ thống trong và ngoài.

tich-hop-quy-trinh-kinh-doanh

Tích hợp quy trình nghiệp vụ (BPI) cho phép –

 • tự động hóa quy trình kinh doanh,
 • tích hợp các hệ thống và dịch vụ,
 • an toàn chia sẻ dữ liệu qua nhiều ứng dụng, và
 • tự động hóa quá trình quản lý, vận hành và hỗ trợ.

3.Chức năng của ERP

chuc-nang-cua-erp

 • Một hệ thống ERP như Erp gia cát thường thực hiện các chức năng sau –
 • Hỗ trợ quá trình kinh doanh tích hợp bên trong tổ chức.
 • Cải thiện quy hoạch vốn và giúp thực hiện kế hoạch và chiến lược của tổ chức.
 • Giúp đẩy mạnh quá trình ra quyết định đối với việc phân tích dữ liệu chính xác.
 • Giúp mở rộng mạng lưới kinh doanh đến các tên miền rộng hơn, mở rộng các sản phẩm và dịch vụ để tiếp cận nhiều khách hàng, nhà cung cấp và đối tác.
 • Xác định rủi ro hoạt động để cải thiện quản trị.
 • Cung cấp bảo vệ chống lại dữ liệu tổ chức vi phạm và các mối đe dọa an ninh để rò rỉ thông tin.
 • Làm cho tổ chức có thể thích ứng với những thay đổi nhanh chóng trong quy trình kinh doanh theo nhu cầu.
 • Mang lại lợi nhuận lâu dài bằng cách cung cấp phương tiện để tăng cơ sở khách hàng.